เว็บ Wehaveshirt.com เป็นเว็บที่รวบรวมร้านค้าเสื้อผ้าออน์ไลน์ และบทความเกี่ยวกับเสื้อผ้า เพื่อเป็น Directory ร้านค้าออน์ไลน์ ที่ช่วยให้คนที่ต้องการค้นหาร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ สามารถเลือกซื้อได้สะดวกมากขึ้น

ทาง Wehaveshirt.com ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการของร้านค้าที่อยู่ในเว็บแต่อย่างใด โดย Wehaveshirt.com เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการค้นหาร้านค้าเท่านั้น

สำหรับร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการส่งข่าวฝาก (ซึ่งขออนุญาตพิจารณาก่อนว่าจะลงให้รึเปล่า) หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่น หรือแม้แต่ติดต่อโฆษณาเพื่อลงแบนเนอร์ อีเมล์มาได้ที่ whs.advertise@gmail.com